Työsuojelulainsäädännön yleinen kurssi

9.9.2024, klo 10.00 - 11.9.2024, klo 14.30
Tarja Toppari
Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille ja muille työsuojelulainsäädännöstä kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat
 • työsopimuslain työturvallisuusvelvoite
 • työturvallisuuslaki mm.
  - työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
  - työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen; yksintyöskentely ja väkivallan uhka
 • yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa
 • työsuojelun valvontalaki
 • työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • työterveyshuoltolaki
 • lakeja täydentävät asetukset
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,285 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto