Yksityisyyden suoja ja työelämä (yleinen)

26.9.2024, klo 09.00 - 27.9.2024, klo 15.30
Tarja Toppari
Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat suorittaneet perusopinnot, ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia hoitaa yksityisyyden suojaan ja henkilötietoihin liittyvät asiat käytännössä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Avainsisältöjä ovat
  • EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki
  • henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset ja sääntely
  • tarpeelliset henkilötiedot; työsuhteen kannalta
  • terveydentilatietojen käsittely
  • päihdetestaus ja muut henkilötestit
  • tekninen valvonta
  • tietoverkkojen käyttö ja valvonta, sosiaalinen media
  • työpaikan yhteistoiminta ja henkilöstön edustajan rooli tietosuoja-asioissa
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,285 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto