Työsuojelun yleinen jatkokurssi 1. osa

30.9.2024, klo 11.00 - 4.10.2024, klo 12.30
Tarja Toppari

1. osa 30.9.‒4.10.2024 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

2. osa 4.‒8.11.2024 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin käyneille työsuojeluedustajille sekä luottamusmiehille. Kurssin kesto on 10 vrk, ja se järjestetään kahdessa osassa.

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojeluosaamista sekä ohjata näkökulmaa ennakoivaan ja työpaikkaa aktiivisessa yhteistyössä kehittävään toimintaan. Työsuojelutoiminta suunnitellaan näkyväksi, työhyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaksi toiminnaksi, josta työpaikan kaikki toimijat hyötyvät.

Avainsisältöjä:

• turvallisuusajattelun ja hyvinvointiajattelun merkitys työsuojelutoiminnan kehittämisessä
• työturvallisuuslain keskeiset pykälät ja työsuojeluvastuut
• työsuojelun yhteistoiminta ja yhteistoiminta työpaikalla
• työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus
• työkyky ja ikääntyminen
• hyvinvointi ja työssä jaksaminen
• työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
• työtapaturmat ja niistä oppiminen
• työnopastus ja sen kehittäminen
• riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Kurssijaksojen välille tulee myös etätehtäviä, jotka ovat yhteydessä oman työpaikan kehittämistoimintaan.

Työnantaja maksaa palkan/ ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,285 €/km. 

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen; siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.


Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto