Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: työsuojelun yleinen täydennyskurssi

23.10.2024, klo 10.00 - 25.10.2024, klo 14.30
Tarja Toppari
Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Kurssin tavoitteena on parantaa ja kehittää yhteisten työpaikkojen turvallisuutta sekä selvittää eri toimijoiden ja työyhteisöjen vastuut ja velvoitteet yhteisellä työpaikalla. Tavoitteena on myös selvittää kaikkien työsuojelutoimijoiden asema ja tehtävät sekä lisätä työsuojelutoimijoiden välistä yhteistyötä. Kurssilla opitaan kehittämään yhteisen työpaikan turvallisuutta.

Avainsisältöjä ovat
  • yhteisen työpaikan käsite ja yhteinen turvallisuus
  • työturvallisuusvastuut ja velvoitteet
  • yhteisten työpaikkojen työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön asema sekä tehtävät
  • tiedottaminen ja yhteistoiminta
  • alihankinnan ja vuokratyön valvontavastuut sekä velvoitteet
  • vaarojen arviointi ja riskien hallinta yhdessä
  • yhteisten työpaikkojen työtapaturmien tutkinta ja perehdyttäminen
  • tarkastustoiminta yhteisellä työpaikalla
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,285 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo edellisiltana. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto