Työoikeuden yleinen täydennyskurssi

28.10.2024, klo 11.00 - 1.11.2024, klo 12.30
Tarja Toppari

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä:

• työtapaturma- ja ammattitautilaki
• tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat
• työaikalaki ja vuosilomalaki
• työturvallisuusvastuut
• työelämän tietosuoja
• työrikokset
• työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,285 €/km. 

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen; siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.


Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto