Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta: työsuojelun yleinen täydennyskurssi

18.11.2024, klo 10.00 - 20.11.2024, klo 14.30
Tarja Toppari
Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, luottamusmiehet ja muut muut henkilöstön edustajat sekä työntekijät erityisesti niillä työpaikoilla, joissa työntekijät työtehtävissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi.

Kurssin tavoitteena on yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen ja erilaisten toimintamallien jalkauttaminen työpaikoille. Tavoitteena on, että kurssilaiset oppivat kartoittamaan ennakoivasti turvallista toimintaa työskenneltäessä yksin ja löytävät keinoja ehkäistä työväkivaltaa. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja.

Avainsisältöjä ovat
  • yksintyöskentelyn ja väkivallanuhan tunnusmerkit
  • työväkivallan luonne ja uhat
  • yksintyöskentelyn erityispiirteet
  • vastuut ja velvoitteet
  • toimintaperiaatteet ehkäisyyn
  • tuki ja henkinen jälkihoito
  • koulutus ja ohjeet turvallisiin työtapoihin
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,285 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo edellisiltana. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto