Neuvottelutaidon yleinen kurssi

18.11.2024, klo 11.00 - 22.11.2024, klo 12.30
Tarja Toppari

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka työssään tai luottamustehtävässään ovat käyneet tai tulevat käymään neuvotteluja ja keskusteluja työpaikalla esiin tulevien kysymysten ratkaisemiseksi. Kurssi soveltuu myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille valmiuksia erityisesti työyhteisössä käytäviin neuvottelu- ja keskustelutilanteisiin valmistautumiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi keskustelun saattamiseen tavoiteltuun tai yhteisesti sovittavaan tulokseen. Kurssi antaa myös valmiuksia erilaisten neuvottelijoiden ja keskustelijoiden kohtaamiseen vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.

Avainsisältöjä ovat

 • neuvottelu prosessina
 • oman työpaikan ja yleisen tilanteen seuranta ja tunnistaminen
 • valmistautuminen neuvottelutilanteisiin
 • tavoitteen asettaminen
 • päätöksentekotapoja
 • päätösten kirjaaminen
 • erimielisyysmuistiot, pöytäkirjat
 • neuvottelun jatkotoimet
 • kehittyminen neuvottelijana
 • neuvottelijan viestintätaidot ja -tyylit, neuvottelukieli
 • ristiriitojen käsittely neuvotteluissa

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,285 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto