Ergonomia: työsuojelun yleinen täydennyskurssi

23.5.2022, klo 09.00 - 24.5.2022, klo 15.30
Tarja Toppari
Kurssin järjestää Kiljavan opisto yhteistyössä Työtehoseuran kanssa ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu työsuojelu- ja henkilöstöhallinnon edustajille, jotka tarvitsevat työn ja työympäristön kehittämisessä tai työn suunnittelussa tietoa ihmisen työ- ja toimintakyvystä, osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Kurssilla perehdytään siihen, mitä on huomioitava ihmisen, tekniikan ja organisaation yhteensovittamisessa työelämässä.

Kurssin tavoitteena on selvittää ihmisen ominaisuuksia, kuten fyysistä toimintaa, ulottuvuutta, mutta myös havainnointia, muistamista ja päätöksentekoa sekä työhön liittyviä kehittämistarpeita.

Avainsisältöjä ovat
  • ergonomian osa-alueet: fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia
  • ergonomian yhteys työkykyä ylläpitävään toimintaan
  • työn kuormittavuuden analysointi
  • työn sekä työolojen kehittämiskohteiden tunnistaminen
  • ergonomia suunnittelussa ja osallistavan suunnittelun periaatteet
Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo sunnuntaista alkaen. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto