Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla: työsuojelun yleinen täydennyskurssi

30.11.2023, klo 09.00 - 1.12.2023, klo 15.30
Tarja Toppari

Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käynneille työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja -toimikunnan jäsenille sekä työsuojelupäälliköille, että muille työsuojelun yhteistoiminnassa mukana oleville.

Kurssin keskeisin tavoite on kehittää ja uudistaa työsuojelutoimintaa työpaikalla. Tämä tarkoittaa työpaikan turvallisuus- ja terveellisyyskulttuurin kehittämistä ja työsuojelutoiminnan kytkemistä jokapäiväiseen työhön. Kehittäminen tapahtuu työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta sekä suunnitelmallisen 0-ajattelun myötä.

Kurssi järjestetään etäopetuksena.

Avainsisältöjä:

• turvallisuus- ja terveellisyyskulttuurit
• käytännön työsuojelutoiminnan merkitys
• turvallisuusjohtaminen ja työsuojelun toimintaohjelma
• työsuojelutoiminnan mittarit
• työsuojelutoiminnan kehittäminen 0-ajattelun kautta
• työsuojelutoiminnan suunnittelu.

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.


Sähköalojen ammattiliitto ry
Etäopetus