Työpaikan yhteistyö - yhdessä tekeminen (yleinen)

15.11.2023, klo 10.00 - 17.11.2023, klo 14.30
Tarja Toppari
Kurssin järjestää Kiljavan opisto ja se on yhteinen muiden liittojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat peruskoulutuksen käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muut yrityksen yhteistyöstä vastaavat henkilöt.

Kurssi perustuu konkreettiseen luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan väliseen yhteistyötoimintaan työpaikalla ja sen tuomiin hyötyihin työyhteisössä.

Kurssin tavoitteena on tehostaa henkilöstönedustajien yhteistyötä työpaikkatoiminnassa. Toisena tavoitteena on kehittää henkilöstöedustajien ja työnantajan välistä yhteistyötä. Yhteistyö parantaa koko työyhteisön toimivuutta ja yhteistä näkemystä työpaikan kehittämisessä. Kurssilla tehdään työpaikkakohtaiset toimintasuunnitelmat toiminnan kehittämiseksi.

Avainsisältöjä:

· luottamushenkilöiden tehtävät työpaikkatoiminnassa
· toimivan työpaikan perusedellytykset
· vuorovaikutus ja konkreettinen yhteistyö
· hyvä yhteistyö työnantajan kanssa
· yhteisiin asioihin ja muutostilanteisiin valmistautuminen
· toiminnan kehityskohteet ja niiden tehostaminen
· hyvän työpaikkahengen luominen
• uusien toimintamallien jalkauttaminen työpaikalla.

Työnantaja maksaa palkan/ansionmenetyskorvauksen (työehtosopimuksen mukaan) kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle, tai liitto maksaa kurssilaiselle opintostipendin. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Tarvittaessa voit majoittua jo edellisiltana. Siitä sinun tulee ilmoittaa etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Hakuohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät sovelluksen materiaalit-kansiosta.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Kiljavan opisto